പ്രധാന താൾ

ആയുർവേദ വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

The Free Ayurvedic Encyclopedia!

Ayurveda.png
The name “Ayurveda” is derived from two words in Sanskrit, “ayuh” meaning “life” or “longevity” and “veda” meaning “science” or “sacred knowledge.” Ayurveda’s definition therefore roughly translates as “the science of longevity” or “the sacred knowledge of life.

Newest pages

 1. മൂത്രതടസ്സത്തിന് പരിഹാരം നിമിഷ നേരങ്ങൾ കൊണ്ട്
 2. കഫക്കെട്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കാം നിമിഷ നേരങ്ങൾ കൊണ്ട്
 3. പല്ല് വേദനയ്ക്ക് പരിഹാരം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട്
 4. ചുമയെ ഇല്ലാതാക്കാം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട്
 5. പനിയെ ഇല്ലാതാക്കാം ഈ ഒറ്റമൂലികൾ കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ
 6. അമിതമായുള്ള അനാവശ്യ രോമ വളർച്ച തടയാൻ ഒറ്റമൂലികൾ
 7. പല്ലിലെ മഞ്ഞ നിറം ഇല്ലാതാക്കാം നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട്
 8. ശരീര ദുർഗന്ധത്തെ അകറ്റാൻ (നാട്ടുവൈദ്യം)
 9. പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാം ഇതിലൂടെ (നാട്ടുവൈദ്യം)
 10. മുഖക്കുരു ഇല്ലാതാക്കാൻ (നാട്ടുവൈദ്യം)
 11. വായ് നാറ്റം അകറ്റാം (നാട്ടുവൈദ്യം)
 12. പേൻ ശല്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ (നാട്ടുവൈദ്യം)
 13. അകാല നര ഇല്ലാതാക്കാം (നാട്ടുവൈദ്യം)
 14. മുഖ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ (നാട്ടുവൈദ്യം)
 15. കണ്ണിന് താഴെയുള്ള കറുപ്പ് അകറ്റാൻ (നാട്ടുവൈദ്യം)
 16. തലയിലെ താരൻ അകറ്റാം (നാട്ടുവൈദ്യം)
 17. മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയാൻ (നാട്ടുവൈദ്യം)
 18. ഒറ്റമൂലികൾ (നാട്ടുവൈദ്യം)
 19. പ്രധാന താൾ


എല്ലാ പതിപ്പുകളും (ആദ്യത്തെ 15)

അവസാന 7 ദിവസങ്ങൾ (ആദ്യത്തെ 15)

"https://malayalam.ayurveda.wiki/index.php?title=പ്രധാന_താൾ&oldid=8" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്